Tietosuoja, data ja AI lakipalvelut

Vankalla kokemuksella liiketoimintalähtöisesti

Privilo Logo

Tähtäämme siihen, että tunnemme liiketoimintanne ja tuotamme ratkaisut alusta loppuun saakka juuri teidän tarpeisiinne. Vahva osaaminen, käytännönläheisyys ja lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme ovat toimintamme keskiössä. Toimimme saumattomasti osana tiimiänne kuin olisimme organisaationne sisäisiä asiantuntijoita.

”Meillä on vankka in-house -kokemus riskiperusteisesta lähestymistavasta, jonka perustana on liiketoiminnan vaatimusten ja riskien tasapainottaminen.” – Titta Penttilä, juristi ja Privilo Oy:n perustaja

Palvelut

Tietosuojapalvelut

Autamme asiakkaitamme hallitsemaan tietosuojariskejä, johtamaan tietosuojatyötä tehokkaasti ja kehittämään tietosuojan tasoa riskiperusteisesti. Voit kääntyä puoleemme kaikissa tietosuojaan liittyvissä asioissa.

 • Juridinen neuvonta ja konsultointi
  • EU:n (GDPR, ePrivacy) ja Suomen tietosuojalainsäädäntö
 • Tietosuojan johtaminen, valvonta ja hallinta
  • Tietosuojaohjelman perustaminen tai kehittäminen
  • Tietosuojastrategia, tavoitteet ja riskiperusteinen jalkauttamissuunnitelma
  • Tietosuojariskien arviointi ja hallinta sekä riskinottohalukkuuden määrittäminen
  • Tietosuojan johtamismalli ml. vastuut, roolit ja hallintamalli
  • Tietosuojaorganisaation ja tiimin rakentaminen
  • Politiikat, periaatteet, ohjeet, prosessit ja mallit sekä muut ohjausdokumentit
  • Nykytilan arviointi ja tietosuoja-auditoinnit sekä niihin liittyvät kehityssuunnitelmat
  • Tietosuojan tason mittaaminen, monitorointi ja raportointi (esim. KPIt ja muut mittarit sekä raportoinnin kehittäminen)
 • Tietosuojavastaavapalvelut
  • Tietosuojavastaava palveluna eli tietosuojavastaavan tehtävän ulkoistaminen meille
  • Tukipalvelut tietosuojavastaavalle tai tietosuojatiimille
 • Tietosuoja ulkoistamisessa ja alihankintaketjuissa
  • Due diligence – prosessi ja auditoinnit
  • Tietojen käsittelysopimukset
  • Kansainvälisten tiedon siirtojen lainmukaisuuden varmistaminen
 • Operatiivinen tietosuoja
  • Uusien tuotteiden, palveluiden ja käsittelytoimien laillisuuden arviointi ja varmistaminen (”Privacy by Design”)
  • Vaikutustenarvioinnit (DPIA) sekä riskien tunnistaminen ja hallinta
  • Tietosuoja suoramarkkinoinnissa ja evästeet
  • Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen ja niihin liittyvät prosessit
  • Juridinen tuki tietosuojaloukkaustilanteissa
  • Tietosuojaselosteiden laatiminen ja päivittäminen
  • Käsittelyselosteen laatiminen ja päivittäminen
  • Jatkuva tukipalvelu tietosuoja-asioissa (esim. tietosuoja help desk)
 • Koulutukset, puheenvuorot ja harjoitukset
  • Koulutusohjelman suunnittelu, materiaalit ja jalkautus
  • Koulutukset eri kohderyhmille
  • Harjoitukset esim. tietoturvaloukkaustilanteet
  • Esitykset ja puheenvuorot seminaareissa ja tilaisuuksissa
 • Tietosuojasertifioinnit ja -projektit
  • Sertifioinnin suunnittelu ja siihen valmistautuminen  (esim. ISO 27701)
  • Osallistuminen projekteihin tietosuoja-asiantuntijana

Datasääntelyyn liittyvät palvelut

Autamme asiakkaitamme valmistautumaan EU:n uuden Datasäädöksen (”Data Act”) voimaantuloon ja tarjoamme kattavasti eri palveluita.

 • Uusien lakivaatimusten tulkitseminen asiakkaan liiketoimintaympäristössä
  • Soveltuuko datasäädös asiakkaan liiketoimintaan?
  • Mitä uusia vaatimuksia datasäädös asettaa?
  • Mitä asiakkaan tuotteita, palveluita ja toimintoja muutokset koskevat?
  • Missä roolissa (tai rooleissa) asiakas on datasäädöksen näkökulmasta?
 • Datasäädös-projektin suunnittelu, toteutus ja asiantuntijapalvelut
 • Koulutus ja ohjeistus

Tekoälyn (AI) sääntelyyn liittyvät palvelut

Tekoälyn tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään organisaatioissa yhä kiihtyvällä tahdilla, samalla tekoälyn sääntely ja riskit ovat lisääntymässä.  EU:n tekoälysäädös (AI Act) hyväksyttiin maaliskuussa 2024 ja se asettaa siirtymäajan jälkeen riskiperusteiset vaatimukset tekoalyjärjestelmille.

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään tekoälyä toiminnassaan juridiset ja eettiset riskit tiedostaen ja halliten. Tarjoamme kattavasti palveluita strategian ja hallintamallin suunnittelusta juridiseen neuvontaan ja koulutukseen.

 • Juridinen neuvonta ja konsultointi
 • Johtaminen, valvonta ja hallinta
  • Tekoälysäädös-projektin/ohjelman suunnittelu, toteutus ja asiantuntijapalvelut
  • Nykytilan, riskien ja kyvykkyyksien arviointi (esim. miten tekoälyä hyödynnetään nyt ja jatkossa vaatimusten ja organisation strategian mukaisesti)
  • Tekoälystrategia, tavoitteet ja jalkauttaminen
  • hallinta-/johtamismallin kehittäminen ml. vastuut, roolit ja organisaatio
  • Politiikat, ohjeet, periaatteet ja mallit
 • Koulutus, puheenvuorot ja jalkauttaminen
 • Tekoälyn käyttöön liittyvät eettiset kysymykset

Muut palvelut

Interim-johtaja tai -asiantuntijapalvelut

Tarvitsetko tilapäisesti tietosuojavastaavan, tietosuojajuristin tai data- tai AI-sääntelyn osaajan tiimiisi? Tarjoamme ratkaisuja väliaikaiseen henkilöresurssien tarpeeseen ja asiantuntijoiden rekrytointiin.

Puhuja- ja kouluttajapalvelut

Etsitkö motivoivaa, käytännönläheistä ja innostavaa puhujaa, kouluttajaa, moderaattoria tai puheenjohtajaa tilaisuuteesi?

Titta Penttilä on kokenut ja kovasti tykätty esiintyjä, joka jakaa mielellään asiantuntemustaan ja kokemustaan niin juridista aiheista kuin johtamisesta ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisesta. Ota yhteyttä ja räätälöidään teille sopiva kokonaisuus!

Konsultointipalvelut liittyen kiinalaiseen yrityskulttuuriin

Autamme asiakkaita kansainvälisessä ympäristössä toimimisessa, erityisesti tarjoamme asiantuntemusta kiinalaisesta yrityskulttuurista.

Onko yritykselläsi kiinalaisia yhteistyökumppaneita? Autamme ymmärtämään kiinalaista kulttuuria ja välttämään erilaisen yrityskulttuurin luomat haasteet yhteistyölle.

Tietoa meistä

Liiketoimintalähtöisyys

Liiketoimintalähtöisyys

Haluamme ymmärtää ja tukea asiakkaidemme liiketoimintaa – olipa kyseessä pienyritys, julkisen sektorin toimija tai kansainvälinen suuryritys. Tarjoamme laadukkaita palveluita, jotka ovat käytännönläheisiä, perustuvat asiakkaan tavoitteisiin ja tuottavat aidosti lisäarvoa asiakkaalle.

Kokemus & osaaminen

Kokemus & Osaaminen

Meillä vankka juridinen osaaminen yhdistyy laaja-alaiseen ja pitkään käytännön kokemukseen liiketoiminnan tukemisesta, kansainvälisessä toimintaympäristössä toimimisesta ja ihmisten johtamisesta.

Avoimuus

Avoimuus

Olemme avoimia ja rehellisiä, kerromme mihin pystymme ja pidämme lupauksemme.

Ilo

Ilo

Kaikessa mukana on ilo ja positiivinen tekemisen meininki!

Asiantuntijat

Titta Penttilä

Titta Penttilä, OTK, CIPP/E

Titta on erittäin kokenut juristi ja tietosuojajohtaja, jolla on yli 20 vuoden laaja in-house -kokemus tietosuojasta, juridiikasta sekä tieto- ja kyberturvallisuudesta yritysmaailmassa. Hänellä on vahva näyttö menestyksekkäiden tietosuojaohjelmien ja -organisaatioiden perustamisesta ja johtamisesta kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä liiketoiminnan tukemisesta käytännönläheisellä ja ratkaisukeskeisellä otteella.

Ennen Privilo Oy:n perustamista hän johti Huawein Consumer Mobile Services EU – liiketoimintayksikön tietosuojaohjelmaa ja -tiimiä Chief Privacy Officerin roolissa. Lisäksi Titta on tehnyt pitkän uran Telia Companyn palveluksessa niin konsernitasolla kuin Suomessa. Viimeisimmässä tehtävässään hänet valittiin Telia Company -konsernin ensimmäiseksi Group Privacy Officeriksi, aiemmin hän toimi tietoturvaan liittyvissä tehtävissä ja in-house lakimiehenä.

Titta on tunnettu liiketoimintalähtöisestä ajattelutavastaan;  hän pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka edistävät liiketoimintaa halliten kuitenkin myös toimintaan liittyvät riskit. Titta on tuloshakuinen ammattilainen, joka yhdistää vahvan juridisen osaamisen, ihmisjohtamisen taidot, tekijäasenteen ja yhteistyöhenkisyyden menestyäkseen dynaamisissa ja nopealiikkeisissä ympäristöissä.

Titta tuo asiakkaidemme käyttöön vankan osaamisen niin juridiikasta kuin tietosuojan johtamisesta sekä IT-, viestintä/tele- ja digitaalisista palveluista ja sovelluksista.

Titalla on oikeustieteenkandidaatin tutkinto Helsingin yliopistosta ja IAPP CIPP/E sertifikaatti.

Yhteystiedot: titta.penttila@privilo.fi, puh. 040 754 3993

LinkedIn

Privilo Oy:n tarina

Privilo Oy on tietosuojaan sekä datan ja tekoälyn sääntelyyn erikoistunut lakiasiaintoimisto. Tarjoamme laki- ja konsultointipalveluita kaikenkokoisille yrityksille,  yhteisöille ja julkisen sektorin toimijoille.

Privilo Oy on syntynyt perustajansa, juristi Titta Penttilän, haaveesta tarjota sellaisia laki- ja konsultointipalveluita, joita hän itse kaipasi johtaessaan tietosuojatyötä kansainvälisissä yrityksissä. Palvelumme huomioivat asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeet, ovat käytännönläheisiä ja tuottavat aidosti lisäarvoa. Mahdollistamme myös resurssien joustavuuden ja voimme nopeasti integroida osaavaa tukea tiimiinne, esimerkiksi väliaikaisen työmäärän kasvun tai henkilönvaihdoksen vuoksi. Tarjoamme käyttöönne vankan kokemuksemme tukemaan liiketoimintanne menestystä tasapainottaen ja halliten samalla juridisia riskejä.

Lakipalveluiden lisäksi keskitymme tietosuojan johtamisen ja hallinnan kehittämiseen tähtääviin konsultointipalveluihin. Uskomme, että organisaatioilla on vielä varaa kehittyä tällä alueella esimerkiksi GDPR:n osoitusvelvollisuuden noudattamisen vahvistamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Datan ja tekoälyn sääntely on tulossa yhä tärkeämmäksi compliance-alueeksi  ja onkin hyvin luonnollinen jatkumo, että tarjoamme myös näihin liittyvää asiantuntemusta.

Privilo Oy:n tavoitteena on auttaa asiakkaitamme käytännönläheisellä, liiketoimintamyönteisellä ja helposti lähestyttävällä tavalla niin, että tulokset näkyvät konkreettisesti asiakkaalle hyötyinä, esimerkiksi riskien vähenemisenä tai tietosuojatyön tehokkuuden kasvuna.  Omaksumme asiakkaamme prosessit ja toimintakulttuurin ja pystymme toimimaan saumattomana osana tiimiänne.  Kaiken perustana on vahva osaaminen ja laaja-alainen kokemus niin juridiikasta, johtamisesta kuin liiketoiminnan  mahdollistamisesta.  Unohtamatta työn ja onnistumisen iloa, jotka ovat lähellä sydäntämme.

Miten voimme auttaa sinun organisaatiotasi onnistumaan?